Formularz klasyfikacyjny

Formularz dotyczy zdolności wykonywania przez Pacjenta dziesięciu podstawowych czynności. Należy ocenić możliwości Pacjenta w danym zakresie. Każdej odpowiedzi przydzielana jest wartość punktowa. Po podsumowaniu wyniku punktowego, na podstawie skali Barthel, określa się rodzaj opieki jaka powinna zostać zastosowana wobec Pacjenta.

1. Spożywanie posiłków
2. Przemieszczanie się z łóżka na krzesło i z powrotem / siadanie
3. Utrzymanie higieny osobistej
4. Korzystanie z toalety (WC)
5. Mycie i kąpiel całego ciała
6. Poruszanie się po powierzchniach płaskich
7. Wchodzenie i schodzenie po schodach
8. Ubieranie i rozbieranie się
9. Kontrolowanie stolca / zwieracza odbytu
10. Kontrolowanie moczu / zwieracza pęcherza moczowego
Sprawdź

Powyższy formularz został opracowany na podstawie oficjalnego dokumentu przygotowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Materiał ten ma charakter stricte informacyjny i nie może zastąpić opinii specjalisty.

Pobierz oryginalny dokument od NFZ: